KONGRES

Swój udział w Komitecie Honorowym Kongresu również zapowiedzieli:
abp Bolesław Pylak, prof. Zbigniew Królicki, doc, dr Marek Pilkiewicz,
posłowie na Sejm RP: Jan Klimek, Adam Szejfeld, Andrzej Umiński
oraz znani bioterapeuci: Tadeusz Cegliński, Jerzy Rejmer i Johanes Hubertus Rongen.e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl
* Informacje ogólne
* Program Kongresu
* Warunki uczestnictwaCelem Kongresu jest tworzenie stabilnych podstaw rozwoju środowiska poprzez prezentację osiagnięć, wymianę poglądów środowisk zawodowych, naukowych, opiniotwórczych. Podjęte działania mają przyczynić się do ukształtowania prawidłowego wizerunku polskiej bioterapii, naturoterapii, radiestezji itp.. w XXI wieku.

W czasie trwania Kongresu przewiduje się dyskusję panelową, wykłady plenarne, referaty tematyczne, a także prezentacje osób i organizacji związanych ze środowiskiem naturoterapeutów. Będzie też niepowtarzalna okazja do spotkań towarzyskich i wymiany poglądów. Jeden dzień Kongresu ma być poświęcony ocenie i prezentacji dorobku środowiska, a drugi omówieniu zagadnień związanych z problemami rozwojowymi bioterapii, naturoterapii, radiestezji oraz organizacji. Istotne jest określenie podstawowych definicji (wci w tej dziedzinie panuje chaos) oraz wiarygodnej reprezentacji środowiska. Ważnym elementem ma być Ogólnopolskie Forum działających organizacji - prezentacja ich dorobku i osiągnięć.

Kongres ma odbyć się w sali reprezentacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego im. Jana Kilińskiego. Planowane jest wydanie materiałów konferencyjnych i po konferencyjnych. Ilość uczestników limitowana pojemnością sali.

Zapraszamy wszystkie osoby i organizacje zainteresowane tematyką Kongresu do zgłaszania swoich uwag, wniosków i udziału czynnego lub biernego. Oczekujemy na propozycje i zgłoszenia.


e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl


Strona odwiedzona [licznik] razy od 1 stycznia 2005 r.